.
MENU
.
0
SEPETİM

Garanti Şartları

Image
newjoy dünyası
Garanti şartları

Biz newjoy olarak ürünlerimizin arkasındayız. Değerli çocuklarımız ve gençlerimiz için ne kaliteli ve en güzel mobilyaları üretmek ve onların yüzlerine bir gülücük kondurmak bizim için en büyük hediyedir.

 1. Ürünün tüm parçaları olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır. Ürünün malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması hallinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
  Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren 5 (Beş) yıldır. Ürünün garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
 2. Ürünün tamir süresi en fazla 20 (yirmi) iş günüdür. Bu süre, tüketicinin ürünü satın aldığı yetkili satıcı, ithalatçı veya imalatçıya bildirim yaptığı tarihte başlar.
 3. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın garanti süresi ile sınırlıdır.
 4. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 5. Ürünün aşağıdaki durumlarda misli ile değiştirme işlemi yapılacaktır.
  1. Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydı ile 1 yıl içerisinde aynı arızanın ikiden sayıda fazla tekrarlanması ya da farklı arızaların dörtten fazla sayıda ortaya çıkması sonucu üründen yararlanamamanın süreklilik kazanması.
  2. Yetkili servis yoksa sırasıyla satıcısı, ithalatçısı ya da imalatçısının düzenleyeceği raporla tamirin mümkün olmadığının belirlenmesi.
 6. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir. Her türlü şikâyet ve itiraz konusu başvurular tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.
 7. Bu belgenin Türkçe kısmında yer alan garanti şartları Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde geçerlidir

 

LÜTFEN DİKKAT: Aşağıdaki maddeler garanti kapsamı dışındadır.

 1. Kullanım kılavuzunda yer alan önerilerin dikkate alınmaması nedeni ile oluşan, kullanıcı hatasından kaynaklanan arıza ve yüzeyde çizilme, eziklik, kırılma, yırtılma, lekelenme vb. hasarlar.
 2. Ürün montajının yetkili servis personeli haricinde ehil olmayan kişiler tarafından yapılması.
 3. Ürünün temizliğinin ürüne zarar verebilecek madde ve gereçler ile yapılması.
 4. Yetkili satıcı sorumluluğu haricinde yapılan Nakliye işlemi sırasında oluşan hasarlar.
 5. Yetkili olmayan kişiler tarafından ürün üzerinde herhangi bir tamir işleminin yapılmış olması.
 6. Ürünün üzerine kullanıcı tarafından orijinal olmayan farklı parçalarının monte edilmiş olması.
PAYLAŞ
0
SEPETİM